1940s #3 COTTON SHASHIKO JAPANESE FIREMAN's KIMONO JACKET

1940s #3 COTTON SHASHIKO JAPANESE FIREMAN's KIMONO JACKET

$400.00 $300.00